esc button
EN
search icon

feelAment

אוריינות רגשית במדיה דיגיטלית


קרן עזוז-אריהן

מנחה — שראון פז
עיצוב וטכנולוגיה

כיצד ניתן להיעזר בטכנולוגיה על מנת להגביר אוריינות רגשית? כיצד נוכל להיעזר בטכנולוגיה כדי לזהות את רגשותיו של האחר ולבטא את רגשותינו אנו באופן מיטבי?

פילאמנט (feelAment) הינו מחקר הבוחן אוריינות רגשית* במדיה דיגיטלית, ושואף לפתח כלים להרחבת אפשרויות הביטוי והפענוח של הודעות טקסט באמצעות מחוות גרפיות, מקרא רגשי עשיר ומרובד, ומקלדת מחוות חדשנית. אריהן, מעצבת גרפית בהכשרתה, מציגה מקלדת חדשנית לביטוי רגשות במדיה דיגיטלית, הנשענת על מחקר רב שנים של חוקר הרגשות האמריקאי פרופ׳ רוברט פלוטצ׳יק. המקלדת מאפשרת למשתמש לבחור רגש אחד מתוך שמונה רגשות בסיסיים, וכן לבחור את עוצמתו ובמידת הצורך לערבב בין מספר רגשות. הכלי מאפשר עושר גדול יותר של מבע רגשי במדיות דיגיטליות טקסטואליות מחד ושיח רגשי ברור ואפקטיבי יותר מאידך.

*אוריינות רגשית - מודעות עצמית לרגשות, והיכולת בזיהוי ובניהול שלהם.

No items found.

קרן עזוז-אריהן

קרן עזוז אריהן, מעצבת גרפית בוגרת ויטל-שנקר, בעלת סטודיו KerenA, פועלת בזירה העיצובית קרוב לשני עשורים ועיצבה עבור החברות הגדולות במשק הישראלי. תחום ההתמחות של קרן הינו מציאת הדנ״א העסקי, ממנו היא יוצרת מיתוג משמעותי ובעל ערך ללקוחותיה. בעשור האחרון קרן מעניקה שירותי מיתוג אירועים לחברות הפקה בארץ ובחו״ל ויוצרת מצגות שיווק ומכירה. 


פרויקטים נוספים