esc button
EN
search icon

יזמיות ידע באינטרנט

ארגז כלים להקמת וניהול העסק בהתאמה אישית

אורלי פרי (טריידל)

מנחה — יונה וייץ
ניהול עיצוב וחדשנות

יזמות ידע היא תחום חדש ומתהווה המושך נשים רבות המעוניינות בשיפור מעמדן הכלכלי. הקורונה העצימה את האבטלה בעיקר אצל נשים ויצרה רצון לעצמאות כלכלית. במקביל, נפתחה אפשרות ללמידה מרחוק שיצרה מסחר משגשג בידע. נשים הופכות ליזמיות ידע. הן פותחות עסקים המבוססים על תרגום הידע שלהן למוצרים כגון סדנאות וקורסים דיגיטליים. המחקר בודק אם יזמות ידע היא אופציה מתאימה לנשים. מחקר איכותני זה כלל ראיונות עומק, מפגשי עיצוב משתף ותצפיות משתתפות בקורסים דיגיטליים, בכנסים מקצועיים ובוובינרים. המחקר מיפה את אתגרי היזמיות וזיהה שתי תופעות: (1) התנהלות לפי "מודל המעגל" רווחת בקרב נשים, בעוד שהתנהלות לפי "מודל החץ" רווחת בקרב גברים. העולם העסקי פועל על פי המודל השני דבר הגורם לנשים לתחושת חוסר מסוגלות עסקית; (2) אתגרי הנשים נחלקים לאתגרים אישיים ומקצועיים, שלטענת המחקר הם אינם ניתנים להפרדה, אלא שהאתגרים האישיים לרוב אינם מטופלים ומשפיעים על התפקוד המקצועי. המחקר מציע פרדיגמה חדשה, לפיה עסק בהתאמה אישית הוא מפתח להצלחה עסקית. להנגשת הידע עוצבו שני מודלים רעיוניים ופותחה סדנה ליזמיות ידע למתן ארגז כלים יישומי התומך בהקמתו וניהולו של עסק בהתאמה אישית וביצירת תמהיל אישי המשלב אופני פעולה משני המודלים.


No items found.

אורלי פרי (טריידל)

אורלי פרי (טריידל), בוגרת תואר ראשון בתקשורת חזותית, בצלאל. בעברה מעצבת גראפית ומרצה לעיצוב גראפי ב"ויטל" (כיום שנקר), אמנית ויועצת פנג שווי .

פרויקטים נוספים