esc button
EN
search icon

הבינה המלאכותית שבסטודיו

תת מודע יצירתי טכנולוגי


שיר סניור

מנחה — תומר ספיר
עיצוב וטכנולוגיה

כיצד נוכל לעזור למעצבים ואמנים להרחיב את השפה האישית שלהם בעזרת מודלי GAN?

כמו בכל תחומי חיינו, אינטליגנציה מלאכותית נכנסת גם לעולמות היצירה והאמנות. אמנים רבים משתמשים במחשב: הוא מחולל אינסוף דימויים והאמן בוחר מתוכם. כלומר האמן משנה את תפקידו ונהיה כאוצר שתפקידו לברור מוץ מתבן. בפרויקט בחרתי להשתמש באלגוריתם styleGAN. מודלים אלה של אינטליגנציה מלאכותית מוזנים במאגר של תמונות, האלגוריתם "לומד" אותן כדי להפיק דימויים נוספים באותו הסגנון. אני מעוניין לבחון מיקום מחדש של טכנולוגיה זו בתהליכי יצירה בשלב הסקיצות. ספרי סקיצות הם מעין מרחב מקודש ליוצרים ואמנים, הם נוצרים בתוכם מחשבות וכיווני פיתוח ומגלמים את הסגנון האישי של האמן , משיכות המכחול שלו והשפה הייחודית לו. בפרויקט, אני מזין למודל צילומים של ספרי סקיצות של אמן אחד ויוצר מגוון אינסופי המבוסס על מידע זה. הסקיצות המתקבלות נעות על התפר של מוכר ולא מוכר . מצד אחד שומר על האיכויות של משיכות המכחול של היוצר ומצד שני שלול כל דימוי או הגיון אנושי.  


הטענה שלי היא שמאגר התמונות האינסופי שמתקבל מהווה מעין "תת מודע יצירתי". אני מדפיס סקיצות נבחרות שחולל המחשב בתוך ספר סקיצות ריק ומגיש אותו לאמן שצייר את סקיצת המקור. המפגש של היוצר עם הסקיצות החדשות-אך-מוכרות יכול לאפשר ליוצר להתבונן מחדש על הסגנון האישי וגוף העבודה שלו ומייצר סקרנות לגבי האופן שבו התוצאות קשורות לסגנונו או מכלילות ממנו.


No items found.

שיר סניור

מעצב תעשייתי, בוגר בצלאל, חי בתל אביב. אוהב עיצוב שגורם למתבונן לצחוק ולחשוב.


פרויקטים נוספים