esc button
EN
search icon

DiverCities

החופש להיות אני

יעל שלח מושונוב

מנחה — מיכל איתן
ניהול עיצוב וחדשנות

ילדות.ים נולדות.ים לתוך עולם של נורמות חברתיות ובכללן תבניות מגדריות - הציפיות השונות המופנות כלפי בנות ובנים, עוברות מדור לדור ומשפיעות על כל היבט בחייהן.ם. יש ילדות.ים שהתבניות הללו לא מתאימות למי שהן.ם - ילדות.ים שאינן.ם קונפורמיות.ים למגדר. ילדות.ים אלו הן.ם מטרה לסנקציות חברתיות ומתקשות.ים להיות מי שהן.ם תחת המגבלות החברתיות, מה שעלול להוביל למצוקות נפשיות ברמת הפרט ולנזקים ברמה החברתית. הורים לילדות.ים שאינן.ם קונפורמיים למגדר לא תמיד יודעים איך להתנהל מול הבחירות הלא שגרתיות של ילדם או ילדתם וחוששים מהמחיר החברתי שישלמו. המחקר העלה שהורים אלו נמצאים בקונפליקט פנימי: האם לאפשר לילדות.ים שלהם ללכת אחרי הלב או לעודד אותם להיות "כמו כולם"? קונפליקט זה גורם להם לשדר מסרים שמדכאים את רצון הילד.ה להיות מי שהיא או הוא, מסרים שגם הסביבה ממילא משדרת. הורים אלו זקוקים למידע, תמיכה וכלים להתמודדות. בעקבות תהליך מחקרי נרחב פותחה "DiverCities" - רשת מרכזי פנאי מקומיים לילדות.ים והורים. בכל מרכז יהיו מתחם לילדות.ים ומתחם להורים: לילדות.ים יוצעו פעילויות מותאמות גיל שיעודדו אותן.ם להיות מי שהן.ם ובמקביל ההורים יוכלו לקבל תמיכה מהורים אחרים ומגורמי מקצוע. בשעות היום ישמשו המרכזים להשתלמויות בנושא חינוך מודע מגדר לצוותים חינוכיים. מרכזי DiverCities יהיו ממוקמים בתוך מרכזים קהילתיים קיימים ברחבי הארץ, ויפנו לאוכלוסייה כולה ללא תיוג, שהרי במצבים שונים כולנו נתקלות.ים באי-התאמה לתבנית חברתית כלשהי והשאיפה להיות מי שאני היא אנושית ואוניברסלית.


No items found.

יעל שלח מושונוב

אמא, בת זוג ופעילה פמיניסטית במרחבים שונים. עוסקת בנושאים הנוגעים למגדר מגיל צעיר ומאמינה ששוויון מגדרי מתחיל בחינוך. ממייסדות ומובילות קהילה מקומית של הורים המחויבים לשוויון מגדרי בכפר סבא. בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותואר שני בסוציולוגיה ארגונית, שניהם מהאוניברסיטה העברית. בעלת ניסיון של 13 שנים כיועצת ארגונית ומנחת קבוצות בסקטורים שונים ובנושאים מגוונים. כיום מנהלת פרויקטים בנושאים מורכבים בסביבות שונות.


פרויקטים נוספים