esc button
EN
search icon

מפת״ח להמסרה

מודל לפיתוח תוכן וחוויה (המסרה) בשמורות טבע ובגנים לאומיים בישראל


אדר סטולרו מליחי

מנחה — ד"ר אלעד פרסוב
ניהול עיצוב וחדשנות
Main project image
אדר סטולרו מליחי

בבקרם בשמורות טבע ובגנים לאומיים נתקלים המבקרים בהכוונה ובמידע המתבטאים באופנים שונים: שביל, שלט, מיצג או סרט. מכלול אמצעי התקשורת מכונה המסרה (interpretation). עבודה זו בחנה את שלבי תכנון ההמסרה באמצעות איתור שיטות ועקרונות במקומות שונים בארץ ובעולם במטרה לעצב תהליך תכנון מיטבי להמסרה באתרי רשות הטבע והגנים. המחקר חשף כי בארגון לא קיים נוהל עבודה מובנה בתחום, תהליכי התכנון אינם סדורים ולא תמיד מתקיימת הערכה ולמידה ארגונית. מעורבותו של מנהל האתר בתכנון נמוכה ולכן לא תמיד מובאים בחשבון אילוצים ניהוליים ותפעוליים. אפיון האתר שעליו מתבסס תכנון ההמסרה אינו עולה מתוך מחקר משתמשים או היכרות עם כל מרכיבי התשתיות והתוכן הרלוונטיים, ולכן אסטרטגיית ההמסרה ואמצעיה אינם עונים על כלל צרכי המשתמשים ובעלי העניין. לבסוף, בניגוד למגמה הולכת וגוברת בעולם לשיתוף הציבור בתהליכי פיתוח, השיתוף במסגרת תכנון ההמסרה ברשות מצומצם. כמענה לממצאי המחקר, עוצב מודל לתכנון המסרה: מפת"ח (מודל פיתוח תוכן וחוויה), ובו אבני דרך לתהליך התכנון תוך מיקוד בשלב האפיון. שלב זה ייושם הודות לכלי הדיגיטלי שעוצב בהתאמה לצרכיהם של מנהלי ומנהלות אתרים כדי לעודד את מעורבותם בתכנון. כלי זה ישמש בסיס לשיתוף ולבקרה, לשמירת מידע ארגוני וליצירת שפה אחידה.


No items found.

אדר סטולרו מליחי

הכותבת היא מנהלת תוכן ברשות הטבע והגנים. בעלת תואר ראשון בחינוך, B.Ed בהתמחות בלימודי סביבה ובידיעת הארץ ומורת דרך מוסמכת. בשנים האחרונות עוסקת בתכנון התוכן, החוויה וההמחשה בשמורות הטבע ובגנים לאומיים במרכז הארץ ושותפה בצוות היגוי של ארגון ההמסרה הישראלי – Interpret IL.

פרויקטים נוספים