esc button
EN
search icon

Personal Trainer, Me

רינת גולדברגר

עיצוב וטכנולוגיה

מנחה — 

איתי לניאדו

צפייה בתאום דיגיטלי ככלי לשיקום ביתי

מטופלים שנזקקים לשיקום ביתי תנועתי נעזרים פעמים רבות לא רק בפיזיותרפיה אלא גם בהדמיה מנטאלית – הם מדמיינים באופן מפורט ומוחשי כל שלב בפעולה של הגוף לפני ביצוע הפעולה הלכה למעשה. עצם העלאת הפעולה בעיני הרוח עוזרת להגשים את הפעולה במציאות.

בפרויקט זה אני מוסיפה להדמיה המנטאלית המחשה דיגיטלית הכוללת צפייה בתאום דיגיטלי במציאות רבודה. הפרויקט בוחן כיצד צפייה בתאום דיגיטלי לפני פעולת שיקום פיזיותרפית עשויה לסייע להחלמה.

כיום אפליקציות לשיקום מציעות בעיקר סרטונים והמחשות לתרגילים שכיחים. בתחום המציאות המדומה ישנה אפשרות לבצע תרגילים כחלק ממשחק בסביבה מדומיינת. מתוך הבנה של מה שקיים היום, הפרויקט מציע פלטפורמה בהתאמה אישית מלאה, באמצעות תאום דיגיטלי המבצע תנועות מותאמות לשיקום הספציפי של המטופל. בשונה מהחוויה בסביבה מדומיינת במציאות מדומה, הפרויקט מציע צפייה בתאום בסביבה ממשית באמצעות מציאות רבודה; המטרה היא לייצר תחושה של מסוגלות במרחב הקיים.

במהלך הפרויקט ערכתי ניסויים באמצעות סרטוני אנימציה מותאמים אישית ולאחר מכן התמקדתי במקרה בוחן של שיקום בעקבות פציעה במפרק הירך. בדקתי כיצד צפייה בתאום הדיגיטלי יכולה להשפיע על הזיכרון של התרגילים ושל הדגשים שלהם, על המוטיבציה לביצוע התרגילים ועל דיוק התנועות בפועל. מצאתי שהזיכרון הוויזואלי השתפר בזכות התאום הדיגיטלי והדבר תרם לביצוע מדויק יותר של התרגילים.

החזון של הפרויקט כולל שלב נוסף: מערכת משלימה אשר מתקנת את המתאמנים בזמן ביצוע התרגילים. בשלב זה יוטמעו מצלמות ביתיות ומערכת אשר משווה את התנועות של המתאמנים לתאום הדיגיטלי שלהם ומוציאה פידבק בסאונד בזמן אמת לדיוק התרגילים. הפרויקט מציע דרך לרתום את הכלים הטכנולוגיים החדשים לטובתנו, ולחזק את התחושה שאנחנו מסוגלים.

No items found.

רינת גולדברגר

רינת גולדברגר היא מעצבת מוצר ואמנית רב תחומית. בשנים האחרונות רינת עובדת בעיקר במחקר ופיתוח בתעשיית ההדפסה התלת-ממדית, ולאחרונה בטכנולוגיות של מציאות מדומה ורבודה.

פרויקטים נוספים