esc button
EN
search icon

שוּשוּ

יובל פיין

עיצוב וטכנולוגיה

מנחה — 

שלומי אזולאי

אובייקט לשיקוף טונים באינטראקציה בין אדם לאדם

הסיטואציה: שני אנשים מדברים. בזמן השיחה עולה טון הדיבור של אחד המשתתפים בה. מה יקרה אם נסמן את עליית טון הדיבור באמצעות אובייקט טכנולוגי שנדלק ומאיר כאשר הווליום עולה? האם עצם סימון ההתנהגות בזמן מפגש בין שני אנשים עשוי להשפיע על האינטראקציה? להרגיע, למשל, את הרוחות?

בפרויקט, עיצבתי ויצרתי אובייקט – בהדפסת תלת-ממד – אשר נדלק כאשר הטונים בשיחה עולים ונותן פידבק ויזואלי, באמצעות רצועות לד (LED). האובייקט יודע לפעול במגוון סביבות ובהן מרחבים ציבוריים, מרחבים ביתיים ומקומות עבודה. יחד עם זאת, אף שאפשר להתאים את עוצמת הדיבור שמפעילה את הפידבק לרמת הרעש במרחב המבוקש, האובייקט אינו יודע להבחין אם עליית הטונים היא ״חיובית״ או ״שלילית״.

בתהליך העיצוב, שאבתי השראה מאובייקטים פיזיים יום-יומיים המונחים על שולחנות לצרכים פונקציונליים וקישוטיים כמנורות, אגרטלים, וקופסאות, וכן מאובייקטים טכנולוגיים שמעוצבים בצורה מינימלית להצבה על שולחנות, כדוגמת Alexa ו-Google Home.

בעבודה על הפרויקט התבססתי על מגוון מחקרים בתחום אינטראקציית אדם מחשב, שנוגעים לשיקוף התנהגות, תיווך אינטראקציה והכנסת אובייקטים טכנולוגיים לאינטראקציה אנושית. לדוגמא, מחקרם של(2021)  Rifinski et al. מצא כי תנועת רכינה של אובייקט רובוטי לעבר הדובר בשיחה בין מספר אנשים הובילה להערכה החיובית של הדובר בקרב המשתתפים. מחקר אחר מצא שרובוט אשר אומר ״Stop, I see a conflict happening״ כשמזוהה קונפליקט שמתפתח בעיצומו של משחק, מאפשר לילדים לפתור את הקונפליקט (Shen et al., 2018).

בפרויקט שלי אני מבקשת לתרום למכלול המחקרים הקיים, ולבדוק כיצד סימון ויזואלי של עליית הטונים בשיחה עשוי להשפיע על מהלכה. 

No items found.

יובל פיין

יובל פיין היא מאפיינת וחוקרת חווית משתמש, בוגרת המחלקה לתקשורת ואינטראקציית אדם-מחשב באוניברסיטת רייכמן ותואר שני בעיצוב תעשייתי במסלול עיצוב וטכנולוגיה בבצלאל. יובל מתמחה בעיצוב מערכות מורכבות באמצעות מתודולוגיות של חשיבה עיצובית ועיצוב ממוקד משתמשים. עבודותיה עוסקות במחקר ועיצוב של אינטראקציה בין בני אדם לממשקים דיגיטליים ופיזיים, תוך מתן דגש על האספקט האנושי-חברתי הנובע מאותן אינטראקציות.

פרויקטים נוספים