esc button
EN
search icon

אודות עיצוב

מסלול 'אודות עיצוב' מהווה מסגרת ייחודית המכשירה מעצבים.ות להשתלב בעולם העיצוב המקומי והבינלאומי ולהחזיק סטודיו פעיל ופורה. המסלול פועל כמעבדה רעיונית התומכת בבניית גוף עבודות מקורי וחקרני מתוך שאיפה להרחיב את גבולות השדה ולקחת חלק פעיל בניסוחה של תרבות עכשווית, תוך שימת דגש על הקשר בין המעצב.ת לבין החברה בה הוא יוצר.

״מחקר יוצר״ המאפיין את המסלול, חותר לפיתוח של מתודולוגיות עבודה עצמאיות, ניסיוניות וייחודיות. פעולה מחקרית המפגישה את הסטודנטים עם חומרים, טכנולוגיות ותהליכי עבודה מגוונים ודוחפת ליצירה של הקשרים, חוויות ונרטיבים חדשים. במהלך הלימודים הסטודנטים.ות בוחנים את המשמעויות החברתיות, תרבותיות ואתיות של אובייקטים ופרקטיקות של עיצוב אובייקטים. הם.ן מנתחים.ות ומבקרים.ות את התרבותי העכשווי ומציעים.ות דרכי מחשבה חדשות בהתבסס על ממצאי המחקר. הם.ן מתנסים.ות בחשיבה ביקורתית, עבודת סטודיו, העמדת תערוכה, שיתופי פעולה, חומרים חכמים ועבודה עם מדענים, עיצוב תהליכים וחוויות, ניסוח מתודולוגיות מחקר אישיות, ניסוח של פורמטים חדשים ליצירה ותצוגה, ועוד

שיתופי פעולה לדוגמא שהתנהלו במסלול:

  • שיתוף פעולה מתמשך עם המכון לכימיה והמרכז לננו-טכנולוגיה באוניברסיטה העברית בפיתוח חומרים חדשים.
  • BauNow — שיתוף פעולה עם אונ’ אנהאלט (גרמניה) החוקר את המשמעויות החדשות של תנועת הבאוהאוס לרגל 100 שנים להיווסדה.
  • Designtist מעבדת עתיד — שיתוף פעולה עם גופי מחקר ופיתוח כמו GM, מכון ויצמן ומיקרוסופט

פרויקטי גמר ממסלול 

אודות עיצוב