esc button
EN
search icon

עיצוב אימפקט

אילון יעבץ

ניהול עיצוב וחדשנות

מנחה — 

אלעד פרסוב

שיטה לרענון חשיבה לשם פיתוח חידושים פורצי דרך

עיצוב אימפקט היא שיטה מאפשרת לצוותי הנהלה לעצב רעיונות מערכתיים, פורצי דרך, באופן דינמי ויצירתי. הצורך בשיטה חדשה עולה בעולם סבוך, שמשתנה במהירות רבה, כשעוסקים בהיקפי ענק ונוגעים בבעיות חובקות עולם שנוגעות לאנושות ולעתיד כדור הארץ, ולא רק לפרט.

ראיונות עם מנהלות/ים בכירות/ים בחברות טכנולוגיה וייעוץ גלובליות שהתקיימו במסגרת מחקר מקיף העלו אתגרי חשיבה ומחסור בשיטות בסביבות א-לינאריות, בפרט כשכולם כבר עוסקים בחדשנות ומצפים לתוצאות פורצות דרך עוד יותר. בהתאם לכך, השיטה החדשה, והלקסיקון הנלווה לה, מקנים נקודות מבט רעננות על הסביבה המשתנה כדי להציף ערך חבוי, לשחרר מעכבות מחשבתיות, ליצור הסכמה משותפת על רעיונות מערכתיים גדולים, ולעצב מנופים שיוצרים אימפקט.

השיטה מחוללת יצירתיות באופן המשלב חקירה מעמיקה עם משחקיות, באמצעות מפות מושגים דיגיטליות וקלפים ייחודיים. מקבלי ההחלטות מגדירים מחדש, בעצמם, את הבנותיהם המשותפות, ואת עצם ההגיון והמושגים שדרכם יפרשו את עולמם. הם מדמיינים ומעצבים מהלכי יישום נרחבים, תוך שינויים ביצועיים שוטפים מהירים, בגישה שמעודדת יצירת אימפקט לטובת הארגון והסובב גם יחד.

No items found.

אילון יעבץ

אילון יעבץ נותן ייעוץ עסקי-אסטרטגי לחברות ומשקיעים. בעבר עבד עם קרנות שונות בארה״ב, ועסק בתכנון מדיניות וביטחון.

פרויקטים נוספים